ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола (далі ІСТР) — наймолодший з інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Основною метою діяльності інституту є підготовка фахівців для таких пріоритетних напрямів розвитку науки, освіти та економіки України як охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування, технології захисту довкілля, цивільна безпека, туристичне господарство, підприємництво.

Інститут створений у жовтні 2011 року відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27 вересня 2011 року та наказу ректора (№ 157-10 від 17 жовтня 2011 року) на базі навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В.Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій.

У травні 2015 року у Національному університеті «Львівська політехніка» шляхом проведення структурної реорганізації кафедри безпеки життєдіяльності інституту хімії та хімічних технологій і та кафедри охорони праці інституту енергетики і систем керування було створено кафедру цивільної безпеки, яка стала структурним підрозділом інституту. Кафедра об’єднала найкращий досвід підготовки фахівців різних сфер діяльності в частині цивільного захисту та створення безпечних умов праці.

У червні 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради університету (№35 від 20 червня 2017 року) та наказу ректора (№ 157-10 від 22 червня 2017 року) інститут змінив назву на навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола. Розвиток інституту, новий перелік галузей знань та спеціальностей (відповідно до Закону про освіту), нові спеціальності бакалаврів, розробка нових освітньо-професійних програм підготовки магістрів – все це стало причинами для змін у структурі інституту та підґрунтям для зміни його назви.

Очолює інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мороз Олександр Іванович. Підготовку висококваліфікованих фахівців ведуть 5 кафедр:

  • кафедра екології та збалансованого природокористування (ЕЗП);
  • кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД);
  • кафедра підприємництва, торгівлі та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ);
  • кафедра туризму (ТУР);
  • кафедра цивільної безпеки (ЦБ).

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником англійського терміну «sustainable development». Дослівний переклад: життєздатний розвиток, самопідтримуваний розвиток, всебічно збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку (1987 р.), це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби.

Концепція сталого розвитку поєднує три складові: економічну, екологічну та соціальну. Спеціальності інституту пов’язані з усіма складовими концепції сталого розвитку:

  • Екологічна складова – спеціальності «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища»
  • Економічна складова – спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
  • Соціальна складова – спеціальності «Цивільна безпека», «Туризм».

До основних завдань сталого розвитку відносять: впровадження моделей збалансованого виробництва і споживання, охорона і раціональне використання природних ресурсів, екологізація економіки, оптимізація ресурсної бази економічного та соціального розвитку. У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, під час якого було надано загальне бачення нових орієнтирів розвитку до 2030 року та визначено 17 Цілей сталого розвитку.

Загалом сталий розвиток вважають найперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття.

ПЕРЕДІСТОРІЯ

Уперше навчальний заклад відкрив свої двері у 1947 році як Львівський електромеханічний технікум. 1963 року його перейменували на Львівський технікум радіоелектроніки, знаний у цілій Україні та й всьому СРСР. На базі технікуму радіоелектроніки у 1994 році був утворений коледж «Західноукраїнський колегіум». Завдяки розвитку кадрового та науково-технічного потенціалу навчальний заклад у 2003 році став інститутом — спочатку Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління, потім — Львівський державний інститут новітніх технологій та управління. Ім’я Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола було присвоєно інституту розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2005 році. Адже у житті видатного українського державного діяча була сторінка, пов’язана з нашим навчальним закладом: коли переслідуваний радянською владою дисидент ніде не міг влаштуватись на роботу, певний час він працював кочегаром у технікумі. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 2109 «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» (№ 1284 від 24 грудня 2010 року) з 1 січня 2011 року інститут став структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка».

Після приєднання до Політехніки Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та відповідної реорганізації було утворено два нові навчально-наукові інститути: інститут психології та права (на базі юридичного факультету ЛДІНТУ та кафедр педагогіки, психології і права інституту гуманітарних і соціальних наук) та інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Пізніше на базі навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій було створено навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (ІЕПТ).

У червні 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради університету (№35 від 20 червня 2017 року) та наказу ректора (№ 157-10 від 22 червня 2017 року) інститут змінив назву на навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола.