ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра туризму створена 1 вересня 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

У 2012 році було здійснено перший набір студентів в обсязі 50 осіб на перший курс і 23 особи — за скороченою програмою навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст».

У 2014 році кафедрою було успішно акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів денної форми навчання до 75 осіб . У цьому ж році було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство».

У 2015 році було отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів заочної форми навчання в обсязі 70 осіб.

У 2016 році кафедрою було отримано ліцензію на підготовку магістрів загальним обсягом 100 осіб (60 осіб стаціонарної та 40 – заочної форм навчання) і з 2017 року буде здійснюватися набір магістрів.

На даний час на кафедрі туризму працює 18 науково-педагогічних працівників, з них 4 доктори наук та 10 кандидати наук. Завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор А.А. Теребух.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців сфери туризму. Особливий акцент в навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму та перспективи їх практичного застосування. Опанувавши такі знання, випускники є «мобільними» у виборі оптимальних рішень. Студенти отримують практичну підготовку під час проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, що працюють в туристичній галузі. Проводяться інтенсивні переговори з зарубіжними вищими освітніми закладами та підприємствами про практичну підготовку в них частини наших студентів. За програмами семестрових обмінів близько 25 студентів щорічно навчаються в Академії Поморській (Польща). Укладено угоди про співпрацю з Вищою Школою Туризму і Екології в Су́хій-Бески́дзькій (Польща), Факультетом бізнесу Університету Акденіз (Туреччина) та Rhodesnow LTD (Литва).

На кафедрі створено та обладнано лабораторію ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи, науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій в туризмі та кабінет туризмознавства.

Випускники спеціальності «Туризм» мають змогу працювати у туристично-рекреаційному господарстві в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях. Рівень підготовки дозволяє випускникам обіймати такі посади:

  • директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського),
  • керівника туристичного підприємства,
  • керуючого готельним господарством,
  • завідувача бюро (подорожей, екскурсій),
  • начальника туристської бази,
  • консультанта з туризму в органах державної влади.