ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
242 Туризм 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
денна, заочна

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови та літератури 

Вступнику на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (молодший спеціаліст)

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
242 Туризм Туризмознавство 1р. 5м. денна, заочна

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (магістр)

Документи для завантаження