ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка» здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Цивільна безпека».  В результаті навчання студенти отримують кваліфікацію бакалавра, який зможе виконувати функції інспектора  та фахівця з охорони праці, техногенної безпеки та безпеки персоналу.

Рівень підготовки випускників кафедри дає змогу  успішно працювати за фахом на всіх підприємствах України, незалежно від форм власності і видів діяльності, а також в місцевих  державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Програма навчання розрахована на 8 семестрів для здобуття кваліфікації бакалавр на базі повної загальної середньої освіти та 6 семестрів на основі ОКР молодшого спеціаліста.

Навчальна програма спеціальності «Цивільна безпека» сформована відповідно програми підготовки фахівців спеціальності «Інженерія безпеки» провідних ВНЗів Польщі, що відкриває можливості міжнародної академічної мобільності.