ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Професорсько- викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такими актуальними напрямами:

  1. Переробка та утилізація відходів, ресурсо-  та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень.
  2. Удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб галузей.
  3. Нанотехнології у процесах гасіння полум’я.

Наукові  конференції:

XVI Міжнародна науково-методична конференція

«Безпека життя та діяльності людини – освіта, наука, практика».

Конференція акредитована як 123 конференція Європейської Асоціації Безпеки EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Організатор  Кафедра цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».

Місце проведення конференції  Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1

Проведена 25-27 квітня 2018 року

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Європейської Асоціації Безпеки.

В конференції прийняли участь 65 науковців з 32 навчальних закладів та установ, які обговорили проблемні питання безпекової освіти.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції дали можливість для продуктивного обміну досвідом між провідними вченими України і Європи, молодими науковцями та практиками в галузі безпеки життєдіяльності, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Документи для завантаження