ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Повернення України на шлях європейського розвитку під впливом подій 2014-2015 рр., призвело, зокрема, до кардинальних змін в галузі освіти. Навесні 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. До даного переліку увійшла галузь знань «Цивільна безпека» та, за такою ж назвою, одна із спеціальностей даної галузі. Відповідно до цього у Національному університеті «Львівська політехніка» у травні 2015 року шляхом проведення структурної реорганізації кафедр безпеки життєдіяльності і охорони праці було створено кафедру цивільної безпеки. Очолив кафедру д.т.н. Нагурський Олег Антонович, який до того працював професором кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка». Кафедра об’єднала найкращий досвід підготовки фахівців різних сфер діяльності в частині цивільного захисту та створення безпечних умов праці.