ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
263 Цивільна безпека 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика**, Іноземна мова**
3. Географія**, Іноземна мова**
денна, заочна

* Конкурсні предмети за вибором на відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

** Конкурсні предмети за вибором на небюджетні конкурсні пропозиції