ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
263 Цивільна безпека 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Іноземна мова
денна, заочна

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови та літератури 

Вступнику на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (молодший спеціаліст)

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
263 Цивільна безпека Промислова безпека та охорона праці 1р. 5м. денна

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (магістр)

Документи для завантаження