ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
денна, заочна

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови та літератури 

Вступнику на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (молодший спеціаліст)

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1р. 5м. денна, заочна

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (магістр)

 

Третій (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) рівень вищої освіти

Спеціальність Перелік конкурсних предметів Терміни
навчання
Форма навчання
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
1. Іспит за спеціальністю 
2. Іноземна мова
4р. денна, заочна

Документи для завантаження

Викладачі кафедри ПЕЕТ, які забезпечують освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»