ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова*
3. Географія*
денна

* - за вибором абітурієнта.

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Електронна комерція 1р. 5м. денна, заочна
Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів 1р. 5м. денна, заочна
Товарознавство та митна експертиза товарів 1р. 5м. денна, заочна
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Економіка довкілля і природних ресурсів 1р. 5м. денна
281 Публічне управління
та адміністрування
Менеджмент природоохоронної діяльності (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Менеджмент природоохоронної діяльності 1р. 5м. денна