ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова*, Географія*
3. Історія України**, Географія**
денна

* Конкурсні предмети за вибором на відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

** Конкурсні предмети за вибором на небюджетні конкурсні пропозиції

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1р. 5м. денна, заочна
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Економіка довкілля і природних ресурсів 1р. 5м. денна