ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності готує фахівців першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та спеціалізацією «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»

Форма навчання: денна, заочна.

Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

Термін навчання: 4 роки - бакалавр; 1,5 року - магістр.

Міжнародна академічна мобільність студентів:

Кафедра активно співпрацює з Поморською Академією у Слупську (Польща). Починаючи з 2-го курсу кращі студенти мають можливість пройти семестрове навчання в Польщі за програмою обміну (безоплатно), а також за бажанням - навчатися відповідно до підписаної з партнерами угоди за програмою Подвійний диплом (5 семестрів у Львівській політехніці та 3 семестри у Поморській Академії) і отримати одразу два дипломи - український і польський.

Після завершення навчання на рівні бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за відповідною магістерською програмою: Технології захисту навколишнього середовища.

Місця майбутньої роботи випускників: відділи охорони навколишнього середовища промислових холдингів, корпорацій, підприємств; проектні організації і наукові центри; державні органи екологічної експертизи проектів; державні інспекції нагляду і захисту навколишнього середовища; установи виконавчої влади – відділи раціонального використання природних і рекреаційних ресурсів та забезпечення безпеки життєдіяльності населення; вищі навчальні заклади.