ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедру екологічної безпеки та аудиту cтворено 1 листопада 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (тепер Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка». Завідувачем кафедри призначено д.т.н., проф. Погребенника Володимира Дмитровича.

У 2012 році колективом кафедри підготовлено до ліцензування  спеціальність 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1637л від 07.05.2012 р. експертна комісія у складі: Петрук Василь Григорович (доктор технічних наук,  професор, директор Інституту екології та екологічної кібернетики Вінницького  національного технічного університету, голова комісії); Владимирова Олена Геннадієвна (кандидат географічних наук,  доцент, декан еколого-економічного факультету Одеського державного екологічного університету, член комісії), в період з 17 травня  2012 р. по 19  травня  2012 р. безпосередньо у навчальному закладі розглянула подані матеріали і провела експертне оцінювання спроможності Національного  університету «Львівська політехніка»  підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «магістр» зі спеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» (галузь знань 0401 «Природничі науки») у ліцензованому обсязі прийому 50 осіб денної форми навчання.

3 грудня 2013 року наказом ректора Національного університету "Львівська політехніка" № 201-10 в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола на базі кафедри "Екологічного контролю та аудиту" створено кафедру екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (ЕБПД). Завідувачем кафедри обрано д.т.н., професора Петрушку Ігора Михайловича. У 2017 році на підставі  наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 148-10 від 23.06.2017 року відбулася реорганізація кафедри загальної екології та екоінформаційних систем (завідувач кафедри проф. Берко Андрій Юліанович) шляхом приєднання її до кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. На цей час штатний розпис кафедри налічував 14 науково-педагогічних працівників. 

У 2013 році ліцензована спеціальність 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

На сьогоднішній день кафедра готує висококваліфікованих бакалаврів та магістрів зі спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища», які володітимуть основними принципами та засобами  охорони і захисту довкілля. Також кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. 

У 2014 році створена спеціалізована вчена рада К 35.052.22 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». Головою ради призначений д.т.н., професор Петрушка І.М., яка ефективно працює до теперішнього часу. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях ради молодих вчених ІСТР ім. В. Чорновола.

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українськими та закордонними навчальними та науковими установами.

13 квітня 2018 р. (Наказ № 205-1-10) на кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію екологічних технологій (НДЛ-121), яку обладнано сучасними приладами та установками для студентів-спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища». Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальності 183 „Технології захисту навколишнього середовища”.

Колектив кафедри: Роман Політило, Володимир Мякуш, Ірина Белінська, Надія Коваль, Ольга Бобуш, Володимир Погребенник, Алла Шибанова, Алла Войцихівська, Вадим Пташник, Роксоляна Чаповська, 2012 рік