ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД) заснована 3 грудня 2013 року наказом ректора Національного університету "Львівська політехніка" №201-10 в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола внаслідок проведеної структурної реорганізації на базі кафедри "Екологічної безпеки та аудиту".

Кафедра готує висококваліфікованих магістрів з екологічного контролю і аудиту, які володітимуть знаннями - основними принципами, нормами організування екологічного контролю та систематичного аудиту з метою охорони і захисту довкілля.

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених.

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.

На кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію екологічного контролю та експертизи, яку обладнано сучасними приладами та установками для студентів-екологів. Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з біохімії та екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальності „Екологічний контроль та аудит” та „Екологічна безпека”.