ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
183 Технології захисту
навколишнього середовища
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
денна, заочна

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови та літератури 

Вступнику на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (молодший спеціаліст)

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
183 Технології захисту
навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Прикладна екологія та збалансоване природокористування 1р. 5м. денна

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (магістр)

Документи для завантаження