ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
183 Технології захисту
навколишнього середовища
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика* 
3. Біологія*
денна, заочна

* - за вибором абітурієнта.

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
183 Технології захисту
навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Прикладна екологія та збалансоване природокористування 1р. 5м. денна