ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

76-та студентська науково-технічна конференція, 15 жовтня - 9 листопада 2018 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – 273 с.

У збірнику представлено тези доповідей 76-тої студентської науково-технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам екології та екологічної безпеки, підприємництва у контексті сталого розвитку, шляхам активізування підприємницьких ініціатив, розвитку спеціальних видів туризму в Україні та світі, а також комплексному захисту людини в екстремальних ситуаціях і гармонізації показників захисту засобів індивідуального захисту у вітчизняних та європейських нормах. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.

 

Документи для завантаження