ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

75-та студентська науково-технічна конференція, 9-31 жовтня 2017 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка».

У збірнику представлено тези доповідей 75-тої студентської науково- технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам сучасної екологічної ситуації та функціонування торговельного підприємств, менеджменту природоохоронної діяльності, моделювання екоінформаційних систем, різним аспектам захисту навколишнього середовища, дослідженням рекреаційно-туристичного потенціалу окремих територій, спеціалізованих видів туризму, туристичної інфраструктури, а також проблемам забезпечення та підвищення цивільної безпеки тощо. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.