ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

12-15 лютого 2020 року у Славське проходив ІІ Міжнародний науковий симпозіум "Сталий розвиток- стан та перспективи". Організаторами є НУ "Львівська політехніка", Інститут сталого розвитку, співорганізатор - Всеукраїнська екологічна ліга.
Симпозіум урочисто відкрив голова оргкомітету, директор ІСТР професор Олександр Мороз, який привітав учасників і побажав успішної роботи, а також наголосив на актуальності тематики симпозіуму та її важливості для досягнення цілей сталого розвитку.

77-а студентська науково-технічна конференція, 15 жовтня - 8 листопада 2019 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. – 283 с. 

У збірнику представлено тези доповідей 77-ої студентської науково-технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам екології та екологічної безпеки, підприємництва у контексті сталого розвитку, шляхам активізування підприємницьких ініціатив, оцінці потенціалу туристично-рекреаційних територій, аналізу мотивів подорожей туристів, можливостям впровадження нових туристичних маршрутів екологічного спрямування, а також проблемам утилізації побутових відходів у невеликих населених пунктах Західного регіону. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.

 

Документи для завантаження

Місце проведення конференції - Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1 (ІІІ навчальний корпус, к.130-137), 25-27 квітня 2018 року 

 

Документи для завантаження

76-та студентська науково-технічна конференція, 15 жовтня - 9 листопада 2018 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – 273 с.

У збірнику представлено тези доповідей 76-тої студентської науково-технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам екології та екологічної безпеки, підприємництва у контексті сталого розвитку, шляхам активізування підприємницьких ініціатив, розвитку спеціальних видів туризму в Україні та світі, а також комплексному захисту людини в екстремальних ситуаціях і гармонізації показників захисту засобів індивідуального захисту у вітчизняних та європейських нормах. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.